Зміївська районна рада

15.08.2019

Переглядів: 381

ФОП – роботодавець. Обов’язки щодо сплати податків та подання звітності

Головне  управління ДФС у Харківській області  звертає увагу підприємців-роботодавців на виконання ними обов’язку своєчасно нараховувати та виплачувати заробітну плату найманим працівникам, а також  подавати звітність та сплачувати податки.

До початку роботи  працівника слід подати до органу ДФС за місцем обліку ФОП як платника єдиного внеску повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою, встановленою  постановою  КМУ  від 17 червня 2015р. №413. 

Підприємці, які використовують працю найманих осіб,  повинні подавати Звіт із ЄСВ за формою додатка 4 до Порядку,  затвердженому наказом Мінфіну України від 14.04.2015р. №435 (у редакції наказу від 15.05.2018 №511). Звіт подаєтьсящомісячно протягом 20 календарних днів, що настають  за останнім  днем звітного місяця. У разі, якщо останній день  строку подання  Звіту припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем  його подання вважається перший після нього робочий день  (п.14 р.ІІ Порядку №435).

Про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб і військового збору підприємцям - роботодавцям  слід звітувати  шляхом подання Податкового розрахунку за формою №1ДФ, затвердженого наказом Мінфіну  України  від 13.01.2015р. №4.

 Податковий розрахунок (Ф. №1ДФ)  подається  щокварталу протягом  40 календарних  днів, що настають за звітним кварталом. Якщо останній день  строку подання Ф.№1ДФ  припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем  вважається операційний день, що настає за вихідним  або святковим днем (п.49.20. ст.49 ПКУ).

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачуються (перераховуються)  під час виплати  заробітної плати. Банки приймають  платіжні документи  на виплату доходу лише за умови  одночасного подання розрахункового документу на перерахування податку і збору до бюджету. Якщо  дохід (зарплата) надається  у не грошовій формі чи виплачується   готівкою із каси, ПДФО та військовий збір  сплачуються  протягом 3-х  банківських днів, що настають за днем  нарахування (виплати, надання) доходу (ст.168 ПКУ).

Єдиний соціальний внесок, нарахований  на заробітну плату працівників, сплачується   не пізніше  20 числа  наступного місяця.     

Для упередження  порушень чинного законодавства  щодо своєчасності та повноти сплати податків та ЄСВ, недопущення втрат бюджету та виникнення податкового боргу, підприємцям слід  уважно  заповнювати реквізити  рахунків у розрахункових документах. 

 

Додаткове благо працівника. Як оподатковувати

Головне управління ДФС у Харківській області нагадує роботодавцям  порядок оподаткування доходів, які виплачуються працівникам у вигляді додаткового блага.

 Відповідно до Податкового кодексу України  додаткові блага, це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим  агентом, якщо такі  доходи не є заробітною платою та не пов’язані з виконанням  обов’язків згідно із трудовим та цивільно – правовим договором.

Податковий кодекс не встановлює  податкових пільг для доходів у вигляді додаткового блага. Тобто, такі  доходи оподатковуються ПДФО і військовим збором. ЄСВ на  суму додаткового блага не нараховується.

Під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:     К = 100: (100-Сп), де К - коефіцієнт;Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Враховуючи вищевикладене, у разі виплати платнику податку додаткового блага у негрошовій формі сума податку об’єкта оподаткування обчислюється із врахуванням коефіцієнту.

Роботодавець має зазначити  дохід, отриманий працівником як додаткове благо, у податковому розрахунку за формою 1ДФ із ознакою  доходу «126».« повернутися до списку новин