Зміївська районна рада

Гетьман Анатолій Павлович

                                                                                  

Гетьман Анатолій Павлович (народився 18 липня 1958 року)

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. З 1986 р. по 1992 р. працює у Харківському юридичному інституті на посадах: асистента, ст. викладача, доцента кафедри екологічного права, заступника декана. У 1992 р. зараховується в докторантуру. Після закінчення докторантури у 1995 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 1995 р. працював начальником управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України, а з 1998 р. – в.о. головного вченого секретаря Національної академії правових наук України. У 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, в 2004 р. – дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України. З 2001 р. по 2007 р. обіймав посаду проректора з навчальної роботи. У 2007 р. призначено на посаду проректора з наукової роботи. З 2011 р. – завідувач кафедри екологічного права. Автор понад 170 наукових праць: монографій, підручників, навчальних посібників, коментарів, наукових статей, серед яких «Процесуальні норми і відношення в екологічному праві» (1994), «Екологічне право України. Загальна частина» (у співавт., 1995), “Екологічне право України. Особлива частина” (у співавт., 1996), «Вступ до теорії еколого-процесуального права» (1998), «Екологічний контроль: питання теорії і практики» (у співавт., 1999), «Екологічне право України: Підручник» (у співавт., 2001), «Земельний кодекс України: Коментар» (у співавт., 2002, 2004, 2007), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» (у співавт., 2003, 2006), «Регіональний екологічний контроль: теорія правового регулювання» (у співавт., 2004), «Екологічне право України» (у співавт., 2005, 2009), «Екологічне право України в запитаннях та відповідях» (2007), науково-практичний коментар Лісового кодексу України (2009), «Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення» (у співавт., 2010), «Правове виховання  в сучасній Україні: монографія» ((у співавт., 2010). Брав участь у розробці проекту Земельного кодексу України та інших нормативних актів. «Заслужений діяч науки і техніки України (2003р.); лауреат премії імені Ярослава Мудрого; лауреат Державної премії України (2012р.); Почесний член Спілки юристів України (2001р.); голова експертної ради ВАКу України з юридичних наук (з 2002р.); 1-й заступник голови Спілки юристів Харківської області; член Конституційної Асамблеї при Президенті України (з 2012р.). Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ст. (2013 р.) та відомчими нагородами: «Почесним знаком – пам’ятна медаль «10 років МВС України» (2001р.); відзнакою МВС України «За сприяння ОВС» (2005р.); відзнакою  Союзу юристів України «Видатний юрист України» (2010р.); відзнакою МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2010р.) та ін.