Зміївська районна рада

09.08.2019

Переглядів: 367

Увага !   Посередникам з працевлаштуванняоновили форму звіту №1-ПА

Мінсоцполітики наказом від 03.06.2019 р. №851 (зареєстрований в Мін'юсті 02.07.2019 р. за №717/33688) затвердив:

  • нову форму звітності №1-ПА (квартальна) "Інформаціяпрокількістьпрацевлаштованихгромадянсуб'єктамигосподарювання, якінадаютьпослуги з посередництва у працевлаштуванні";
  • Порядок поданняформизвітності №1-ПА. 

Цейзвіт подаютьюридичні особи та фізичні особи - підприємці, які:

  • надаютьпослуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні,
  • здійснюютьнайманняпрацівників для подальшоговиконання ними роботи в Україні в іншихроботодавців,
  • надаютьпослуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

У разінаявності у суб'єктагосподарювання філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форма звітності №1-ПА подається таким суб'єктомгосподарювання за результатами здійснення діяльності усіх його підрозділів.

Формазвітності №1-ПА теперподаватиметьсящоквартально міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяцяпіслязвітного кварталу.

У разі якщо останній день строку припадатиме на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подання звіту буде перший післяньогоробочий день.

Форму №1-ПА можна подати в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовомувигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи).

Цей наказ набравчинності з дня йогоофіційногоопублікування 23 липня 2019 року.

 « повернутися до списку новин